Badania laboratoryjne

W ramach stałej współpracy z jednym ze śląskich laboratoriów, oferujemy swoim klientom badania laboratoryjne paliwa po wykonaniu usługi mikrofiltracji. Przyjmujemy także zlecenia na badania przed wykonaniem usługi oraz badania kontrolne, pozwalające monitorować na bieżąco stan paliwa. Każde badanie potwierdzone jest raportem z badań.

W celu wykonania badań, należy złożyć zamówienie na adres e-mail biuro@filtracjaoleju.pl, przesłać próbkę oleju w czystej, zabezpieczonej przed uszkodzeniem butelce oraz określić badane parametry.  Czas wykonania badania wynosi ok. 3 – 7 dni.

Badane parametry to m.in:

  • Zawartość zanieczyszczeń wagowo
  • Zawartość wody metodą Karla Fishera
  • Zawartość siarki
  • Temperatura zapłonu
  • Lepkość kinematyczna
  • Skład frakcyjny
  • Gęstość
  • Zawartość estrów metylowych
  • Zawartość kwasów tłuszczowych

W celu uzyskania informacji o pozostałych parametrach prosimy o kontakt z biurem.

Badania laboratoryjne paliwa, filtracja paliwa, woda w paliwie, oczyszczanie paliwa

Badania laboratoryjne